Impresum

Portal Toplica027.rs je nezavisni informativni portala. Nastao je iz potrebe da se vesti sa lokalnog nivoa, Topličkog okruga i juga Srbije, za koje često nema mesta u nacionalnim medijima, nađu na jednom mestu i doprinesu boljoj informisanosti građana.

Nezavisni informativni lokalni portal Toplica027.rs bavi se temama od javnog interesa, a osim autorskih vesti, prenose i sadržaje drugih lokalnih i nacionalnih medija.

Portal ima za cilj da podigne nivo svesti građana južne Srbije i razumevanja o aktuelnim pitanjima u tom delu zemlje kroz prikupljanje i distribuciju informacija, istraživanja i analitičko novinarstvo.

Putem komentara građani mogu izneti svoje stavove, dok je u rubrici GLAS NARODA moguće anonimno postavljati pitanja, sugestije, pohvale ili kritike.

Portal Toplica027.rs,  najveći deo svojih aktivnosti realizuju zahvaljujući entuzijazmu novinara i saradnika.

Osim prihoda od reklamnog prostora na sajtu, deo finansijskih prihoda ostvarujemo i preko projektnih aktivnosti usmerenih pre svega ka boljem informisanju građana.
Odgovorni urednik portala Toplica027.rs

Ljubiša Mitić